alletankstations.nl
Home | Tankstation toevoegen


 Terug naar vorige pagina


Zoeken op plaats:

Friesland

Hieronder staan alle tankstations in Friesland vermeld.


Akkrum

Bedrijfsnaam Adres  
Esso station Fennema Spikerboor 1
Tamoil De Smarpot Rijksweg A32
 Naar boven
 


Appelscha

Bedrijfsnaam Adres  
Elan station Ten Oever Wester Es 23
Texaco Hessels Vaart NZ 9
 Naar boven
 


Bakhuizen

Bedrijfsnaam Adres  
Texaco Mous T, de Boerstraat 11
 Naar boven
 


Bergum

Bedrijfsnaam Adres  
Esso Bergum Noordersingel 75
Q 8 Noordersingel 23
Texaco Bouwman & Sep Mr. W.M.O. van Veenweg 2
 Naar boven
 


Berlikum

Bedrijfsnaam Adres  
Gulf Demarol Berlikum Bitgumerdijk 69/C
 Naar boven
 


Bolsward

Bedrijfsnaam Adres  
Compaan Greidanus De Marne 55
Esso Tank & Carwash-Center Twibaksdyk 6
Q8 station Bolsward Kloosterlaan 20
Texaco De Kroon Stoombootkade 30
TinQ Bolsward Snekerstraat 9
 Naar boven
 


Breezanddijk

Bedrijfsnaam Adres  
Texaco Breezanddijk Afsluitdijk 1
 Naar boven
 


Buitenpost

Bedrijfsnaam Adres  
Texaco station Veenstra Kuipersweg 74/A
 Naar boven
 


Damwoude

Bedrijfsnaam Adres  
Gulf Damwoude Hoofdweg 8
 Naar boven
 


De Blesse

Bedrijfsnaam Adres  
Gunst G van Steenwijkerweg 33
 Naar boven
 


Dokkum

Bedrijfsnaam Adres  
Tango Dokkum Pier Prinslaan 1
Texaco Stellema Rondweg West 160
 Naar boven
 


Drachten

Bedrijfsnaam Adres  
Belt Tankstations vd Noorderdwarsvaart 141
BP station vd Tol Zuiderhogeweg 41 ( westzijde )
Elan station Drachten Het Blauwgras 2a
Esso Holwerda De Bolder 73
Tamoil station Drachten Tussendiepen 28
TinQ Drachten Loswal 2
 Naar boven
 


Drachtstercompagnie

Bedrijfsnaam Adres  
Belt Tankstations vd Folgersterloane 46
 Naar boven
 


Dronrijp

Bedrijfsnaam Adres  
TinQ Dronrijp Strjitwei 3
 Naar boven
 


Echten

Bedrijfsnaam Adres  
Bakker Tankstation Hoofdweg 30/A
 Naar boven
 


Echtenerbrug

Bedrijfsnaam Adres  
Texaco station Slump Turfkade 5
 Naar boven
 


Ee

Bedrijfsnaam Adres  
Montsma Tankstation Uniastrjitte 34
 Naar boven
 


Engwierum

Bedrijfsnaam Adres  
Texaco Robroch Dodingawei 5
 Naar boven
 


Franeker

Bedrijfsnaam Adres  
Esso station Krijnsen Hertog van Saxenlaan 36
Texaco station Bouwma Burg J Dijkstraweg 1
Texaco station Nijholt Burg J Dijkstraweg 10
TinQ Franeker Leeuwarderweg 10
 Naar boven
 


Gauw

Bedrijfsnaam Adres  
Elan station De Griedhoeke De Eker 1
 Naar boven
 


Gorredijk

Bedrijfsnaam Adres  
Esso Gorredijk Stationsweg 8
Texaco station Swieringa Badweg 20
 Naar boven
 


Goutum

Bedrijfsnaam Adres  
Esso Goutum Benzinestation Overijsselseweg 20
 Naar boven
 


Grou

Bedrijfsnaam Adres  
Tamoil station Kooiker Molenlaan 2
 Naar boven
 


Grouw

Bedrijfsnaam Adres  
Esso station Fennema Stationsweg 86
 Naar boven
 


Hallum

Bedrijfsnaam Adres  
Texaco Bremer Ljouwerterdijk 9
 Naar boven
 


Harkema

Bedrijfsnaam Adres  
Brand Oil Tankstations Reitsmastrjitte 39
 Naar boven
 


Harlingen

Bedrijfsnaam Adres  
Gulf Harlingen Alberts H L Grensweg 2/A
Q 8 Tankstation Stationsweg 8
Texaco station Harlingen Almenumerweg 20
TinQ Harlingen Kimswerderweg 27
 Naar boven
 


Haskerhorne

Bedrijfsnaam Adres  
BP Horne De Rijksweg 2/A7
 Naar boven
 


Heeg

Bedrijfsnaam Adres  
Esso Kooistra &Kuipers Harinxma strjitte 6
Texaco Attema De Draei 1
 Naar boven
 


Heerenveen

Bedrijfsnaam Adres  
BP Station Business Park Haskeruitgang 111
BP station Slump Burg. Kuperusplein 130
Rotonde Tankstation De Schans 65
Tango Heerenveen Wiekslag Wiekslag 1
Tango Het Meer Het Meer 161
Tolman Shellstation Burgemeester Falkenaweg 202
Total Selfservicestation Ten ... Oranje Nassaulaan 10
 Naar boven
 


Hemelum

Bedrijfsnaam Adres  
Texaco Schilstra Nybuorren 23
 Naar boven
 


Hilaard

Bedrijfsnaam Adres  
Gulf Demarol Hilaard Hoptille 2/A
 Naar boven
 


Hindeloopen

Bedrijfsnaam Adres  
AmiGo Hindeloopen Suderseewei 2
 Naar boven
 


Hommerts

Bedrijfsnaam Adres  
Esso station Nauta Jeltewei 240
 Naar boven
 


Hurdegaryp

Bedrijfsnaam Adres  
Autobedriuw Jager W de Stationsweg 35
 Naar boven
 


Jelsum

Bedrijfsnaam Adres  
Texaco Jelsumerpoort Bredyk 19
 Naar boven
 


Joure

Bedrijfsnaam Adres  
BP Joure ( BP plus kaart ) Yndustrywei 25
BP station Jouster poort Geert Knolweg 64
BP station Slump Geert Knolweg 52B
Texaco Bergsma Scheen 51
TinQ Joure Rijksweg A7
 Naar boven
 


Kollum

Bedrijfsnaam Adres  
Tamoil station Juma Jumaweg 4
 Naar boven
 


Kollumerzwaag

Bedrijfsnaam Adres  
Texaco v/d Ploeg Koartelaan 70
 Naar boven
 


Kootstertille

Bedrijfsnaam Adres  
Q8 Kootstertille Rykswei 5
 Naar boven
 


Landerum-Terschelling

Bedrijfsnaam Adres  
Texaco Hoekstra&Reitsma Landerum 10-12
 Naar boven
 


Leeuwarden

Bedrijfsnaam Adres  
AmiGo Nijlansdyk Nijlansdyk 4a
BP Servicestation Jorna Huizum Drachtsterweg 4
Engelsma & Wynia Shell Station Prof Mr P S Gerbrandyweg 62
Esso Aldlan Aldlansdyk 5
Q8 station Europaplein Harlingerstraatweg 82
Q8 station Goutum Drachtsterweg 50
Q8 station Westerpark Tesselschadestraat 51
Shell Camminghaburen Wismastate 1
Shell station Marssum Harlingerstraatweg 150
Tamoil station Leeuwarden Zwettestraat 12
Tango Leeuwarden Groningerstr... Groningerstraatweg 363a
Tango Leeuwarden Tijnjedijk Tijnjedijk 76
Texaco station Wibo Icarusweg 5/E
Texaco Veenema Groningerstraatweg 350
TinQ Leeuwarden Mr. Troelstraweg 151
TinQ Leeuwarden Middelzeelaan 1
TinQ Leeuwarden Jupiterweg 9
Zeeuw Shell Station De Valeriusstraat 2/2
 Naar boven
 


Lemmer

Bedrijfsnaam Adres  
BP station Slump Zeedijk 1
Tamoil station Aukema Stationsweg 14 b
 Naar boven
 


Makkum

Bedrijfsnaam Adres  
Avia Marees Suderseewei 7
Tamoil station van der Bles Suderseewei 11
 Naar boven
 


Menaldum

Bedrijfsnaam Adres  
Texaco de Boer Moolnersrak 4-6
 Naar boven
 


Midsland-Terschelling

Bedrijfsnaam Adres  
Texaco Smit Midslanderhoofdweg 1
 Naar boven
 


Mildam

Bedrijfsnaam Adres  
AmiGo Mildam Schoterlandseweg 78
 Naar boven
 


Nes Ameland

Bedrijfsnaam Adres  
Texaco De Vries Achterdijken 80
 Naar boven
 


Nieuwehorne

Bedrijfsnaam Adres  
Texaco De Vries Schoterlandseweg 111
 Naar boven
 


Nij Beets

Bedrijfsnaam Adres  
AmiGo Nij Beets D. Nieuwenhuisweg 36
 Naar boven
 


Noordwolde

Bedrijfsnaam Adres  
Tankstation De Grote Drup Nijverheidsstraat 23
Total station Benthem Hoofdstraat Oost 36
 Naar boven
 


Oldeberkoop

Bedrijfsnaam Adres  
Bim Tankstation De Weeme 1/A
 Naar boven
 


Oldeholtwolde

Bedrijfsnaam Adres  
Esso station De Weeren Rijksweg 32
Roadrunner Dorpshellen Rijksweg A32 2/A32
 Naar boven
 


Oldetrijne

Bedrijfsnaam Adres  
Texaco Thomas Pieter Stuyvesantweg 105
 Naar boven
 


Oosterend

Bedrijfsnaam Adres  
Texaco Witteveen&Brouwer Fabriekswei 1
 Naar boven
 


Oosterwolde

Bedrijfsnaam Adres  
AmiGo Oosterwolde Weemeweg 25
Esso station Oosterwolde T Oost 37
 Naar boven
 


Opeinde

Bedrijfsnaam Adres  
Brandoil Pein De Kommisjewei 46
Q8 station Stienkamp Rijksweg N31 ZZ 2
Texaco Opeinde Commissieweg 135-137
 Naar boven
 


Oudkerk

Bedrijfsnaam Adres  
Esso station Joustra van Siminaweg 4
 Naar boven
 


Oudwoude

Bedrijfsnaam Adres  
Texaco Tankservice Foarwei 2
 Naar boven
 


Parrega

Bedrijfsnaam Adres  
Brand Oil Tankstations Trekweg 4/A
 Naar boven
 


Scharsterbrug

Bedrijfsnaam Adres  
Elan Scharsterbrug Hollandiastraat 19a
Total Scharsterburg Hollandiastraat 19/A
 Naar boven
 


Sexbierum

Bedrijfsnaam Adres  
Texaco Terpstra Haerewei 1
 Naar boven
 


Sloten

Bedrijfsnaam Adres  
AmiGo Sloten Spanjaardsdijk 22b
 Naar boven
 


Sneek

Bedrijfsnaam Adres  
AmiGo Sneek Worp Tjaardastraat 346
ESSO Allesco Sneek Kanaalstraat 22/A
Noord Nederlandse Tankopslag Einsteinstraat 15
Q8 station de Stadsfenne Frittemaleane 2/A
Shell station Goeman Goeman Borgesiuslaan 2
Texaco Veenema Oude Oppenhuizerweg 2
Texaco Veenema Bolswarderweg 11
 Naar boven
 


St Annaparochie

Bedrijfsnaam Adres  
AmiGo St Annaparochie Stadhoudersweg 30/A
Esso station De Wissel 2
 Naar boven
 


St Nicolaasga

Bedrijfsnaam Adres  
Essp station Nota Lemmerweg 48
 Naar boven
 


St. Nicolaasga

Bedrijfsnaam Adres  
Texaco Groenendal De Rijlst 2
 Naar boven
 


Stiens

Bedrijfsnaam Adres  
TinQ Stiens It Noarderfjild 33
 Naar boven
 


Suameer

Bedrijfsnaam Adres  
Tamoil station Suameer Solcamastraat 9
 Naar boven
 


Ternaard

Bedrijfsnaam Adres  
Tamoil station Ternaard Holwerderweg 14
TinQ Ternaard Stationsweg 2
 Naar boven
 


Terwispel

Bedrijfsnaam Adres  
Q8 satation Kleefstra Koaibosk 4
Shell Station De Vonken Rijksweg A7 1
Texaco De Walden Rijksweg A7 nr12
 Naar boven
 


Tytsjerk

Bedrijfsnaam Adres  
Postma Oliehandel en Garagebe... Suderein 44
 Naar boven
 


Tzummarum

Bedrijfsnaam Adres  
Texaco Miedema Kleasterwei 13
 Naar boven
 


Ureterp

Bedrijfsnaam Adres  
Belt Tankstations vd Weibuorren 1/A
Q8 station Wagenaar De Feart 107
 Naar boven
 


Veenwouden

Bedrijfsnaam Adres  
Meindertsma Tank- en Service ... Juliusstraat 1
 Naar boven
 


Vrouwenparochie

Bedrijfsnaam Adres  
TinQ Vrouwenparochie W Dijkstrastraat 86
 Naar boven
 


Warga

Bedrijfsnaam Adres  
Texaco Finnema Nieuwe Leeuwarderweg 1
 Naar boven
 


Wijnjewoude

Bedrijfsnaam Adres  
Total station Brons Opperhaudmare 10 a
Total station Klein Groningen Opperhaudmare 3
 Naar boven
 


Winsum

Bedrijfsnaam Adres  
Tamoil station Greidanus Kleasterdyk 40-44
 Naar boven
 


Wolvega

Bedrijfsnaam Adres  
Autocentrum Wolvega Beatrixstraat 24
Tamoil station Wolvega Nijverheidsstraat 6
Total Selfservicestation Lind... Stellingenweg 2
 Naar boven
 


Wons

Bedrijfsnaam Adres  
Argos Service Stations BV Rijksweg A7 1
 Naar boven
 


Woudsend

Bedrijfsnaam Adres  
Texaco Pietersma Vosseleane 4
 Naar boven
 


Wyckel

Bedrijfsnaam Adres  
Tamoil station Bajema M. van Coehoornweg 28
 Naar boven